tst

Základní informace

Historie Technických služeb města Trutnova se váže k datu 5. 4. 1966, kdy byla Radou města Trutnova zřízena jako rozpočtová organizace. V průběhu let se změnila jak právní forma této organizace, tak i rozsah zajišťovaných činností. Společnost s ručením omezeným Technické služby Trutnov byla založena 7. května 2002 Statutárním orgánem města Trutnova jako nástupce bývalé příspěvkové organizace, za účelem zajišťování převážně veřejně prospěšných služeb, které, jak vyplývá ze zákona o obcích, je obec povinna zajišťovat a to buď sama, nebo pomocí zřízených organizací.

Dokument k 50. výročí založení TST (PDF)
V dokumentu jsou použity fotografie z archivu TST a fotokroniky města Trutnova.

Provádíme tyto práce:

 • správa, údržba a opravy místních komunikací
 • správa, údržba a práce na veřejné zeleni
 • údržba a opravy dětských hřišť
 • čistění komunikací
 • zimní údržba komunikací
 • silniční doprava nákladní
 • stavební opravy a údržba
 • provoz, správa a údržba veřejných WC
 • provoz, správa a údržba zastávek MHD
 • opravy a údržba dopravního značení


 • O společnosti

  Veřejné zakázky

  Střediska

  Aktuality

  Šikmá 371, 541 03 Trutnov, tel.: 499 739 411, fax: 499 739 444, e-mail: tstrutnov@tstrutnov.cz