Důležité předpisy

(v platném znění), dle nichž Technické služby Trutnov s. r. o. jedná

 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • vyhl. č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Souhlas s cookies

Spravovat souhlas s cookies

Abychom mohli poskytnout co nejlepší služby návštěvníkům, používáme k získání informací o zařízení soubory cookies. Souhlas k používání těchto souborů nám umožňuje zpracovávat osobní údaje, jako jsou informace o Vašem zařízení nebo Vaše chování při procházení těchto stránek. Nesouhlas může způsobit nefunkčnost některých vlastností nebo částí tohoto webu.
Podrobné informace o použitých cookies naleznete zde.

Přijmout Odmítnout